การควบคุมการทำงานของเซลล์สมองด้วยด้วยแสง เป็นเสาหลักสำคัญในการศึกษาเกี่ยวกับผลของ อาการซึมเศร้า การติดยา และโรคพาร์กินสัน กับ สภาพของเซลล์สมอง

การควบคุมการทำงานของเซลล์สมองด้วยด้วยแสง เป็นเสาหลักสำคัญในการศึกษาเกี่ยวกับผลของ อาการซึมเศร้า การติดยา และโรคพาร์กินสัน กับ สภาพของเซลล์สมอง

5eabe607-dd3f-4f26-85ad-dc2a33b4d869-1414096497255

การควบคุมการทำงานของเซลล์สมองด้วยด้วยแสง เป็นเสาหลักสำคัญในการศึกษาเกี่ยวกับผลของ อาการซึมเศร้า การติดยา และโรคพาร์กินสัน กับ สภาพของเซลล์สมอง ซึ่งจำเป็นต้องใช้อิเล็กโทรดในการวัดการตอบสนองของเซลล์ ซึ่งมีความจำเป็นต้องสามารถให้แสงผ่านได้ เพื่อที่จะสามารถวัดการตอบสนองได้แม่นยำมากขึ้น

ในช่วงแรก ได้มีการใช้อิเล็กโทรดที่ทำมาจากออกไซด์โลหะผสม อินเดียม-ดีบุก (In-Sn) ที่สามารถให้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในบางช่วงความถี่ผ่าน ขึ้นมาแทนอิเล็กโทรดโลหะบาง และต่อมาได้มีการค้นพบว่า อิเล็กโทรดกราฟีนมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีกว่า

University of Wisconsin-Madison ได้มีการทดลอง สร้างอิเล็กโทรดจากกราฟีน 4 ชั้น แต่ละชั้นมีความหนา 1 อะตอม และ ถูกกั้นด้วยพอลิเมอร์ที่ต้านการสะสมของความชื้น ซึ่งอิเล็กโทรดนี้มีสามารถให้ ซึ่งทำให้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ตั้งแต่ย่านอินฟาเรด (infrared) ถึง อัลตราไวโอเล็ต (ultraviolet) ผ่านได้มากถึง 90% ซึ่งมากกว่าอิเล็กโทรดออกไซด์ อินเดียม-ดีบุก (80%) และ อิเล็กโทรดโลหะบาง (60%)

อิเล็กโทรดดังกล่าว ยังเข้ากันได้กับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในย่านอื่นๆ ซึ่งทำให้เหมาะสมที่จะใช้ในเครื่องสร้างภาพทางการแพทย์ เพื่อที่จะศึกษาผลของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือยา ต่อผู้ป่วยที่มีความผิดปกติในสมอง เช่น โรคพาร์กินสัน และ ลมชัก

อ่านเพิ่มเติมได้ที่

http://spectrum.ieee.org/tech-talk/biomedical/devices/transparent-electronics-pave-way-for-better-brain-implants

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *