กติกาการส่งผลงาน

ประกวดผลงานนวัตกรรม แนวคิดและ สิ่งประดิษฐ์ ทางด้านสุขภาพ BME Innovation 2016 หัวข้อ Improve quality of life and Healthcare Contest

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับชมรมนิสิตนักศึกษาวิศวกรรมชีวการแพทย์แห่งประเทศไทย (SATBME) และสาขาชีวการแพทย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรม แนวคิดและ สิ่งประดิษฐ์ ทางด้านสุขภาพ BME Innovation 2016 ในหัวข้อ Improve quality of life and Healthcare Contest ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

12748140_989891944417680_1075499113134470460_o

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 1. ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และกำลังศึกษาอยู่
 2. ในระดับปริญญาตรี จะต้องเป็นนักศึกษาภายใต้วุฒิปริญญาตรี และกำลังศึกษาอยู่
 3. ในระดับบุคคลทั่วไป คือบุคคล ที่ไม่ได้อยู่ในข้อ ที่ 1 และข้อที่ 2 ตามลำดับ

กติกาการแข่งขัน

 1. ภายในการแข่งขันจะมีการจำแนกการแข่งขันออกเป็น 3 ส่วน คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับปริญญาตรี และระดับของบุคคลทั่วไป
 2. สมัครและส่งผลงานออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/ZcY7hL
 3. ประกาศผลในรอบแรกผ่านช่องทาง page facebook และ website ผู้ที่ผ่านเข้ารอบจะต้องมานำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการในงาน BME Innovation2016 วันที่ 2-3 เมษายน 2559 เพื่อหาผู้ชนะในการแข่งขันงานประกวดในรอบตัดสิน

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมแข่งขัน

 1. ผู้สมัครจะต้องสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาโดยจะต้องสัมพันธ์กับหัวข้องาน โดยผู้เข้าร่วมแข่งขันสามารถรวมกลุ่มเพื่อสร้างสรรค์ผลงานได้ไม่เกิน 5 คน ต่อ 1 ชิ้นงาน
 2. สามารถส่งใบสมัครผ่านการสมัครออนไลน์ หรือเอกสารผ่านทางไปรษณีย์โดยจะต้องมี ชื่อผลงาน บทคัดย่อ วัตถุประสงค์ ที่มาและความสำคัญ หลักการและเหตุผลแนบมาพร้อมกัน
 3. Upload วิดีโอผลงาน ผ่านทาง www.youtube.comจ ากนั้นแนบ url มาที่ www.facebook.com/BMEinnovation พร้อมแจ้งชื่อสิ่งประดิษฐ์
 4. ในการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถส่งเพียงหัวข้อและแนวทางในการดำเนินงานได้โดยไม่จำเป็นต้องมีวิดีโอ หรือสิ่งประดิษฐ์ตัวงาน
 5. หมดเขตการรับสมัครวันที่ 14 มีนาคม 2559
 6. ประกาศผลวันที่ 25 มีนาคม 2559
 7. เมื่อประกาศผลเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จะต้องส่งPresentation Poster เป็น ไฟล์ รูป .JPEG หรือ .PNG โดยให้ตั้งค่าสีเป็น cmyk โดย Poster ต้องมีขนาดเทียบเท่ากระดาษ A0 ภายในวันที่ 26-29 มีนาคม 2559 โดยจะมีการ update อีกครั้ง หลังจากมีการประกาศผลแล้ว

กำหนดการ

 • รับสมัครวันนี้ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2559
 • ประกาศผล 25 มีนาคม 2559
 • ส่งผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ 26-29 มีนาคม 2559
 • นำเสนอและแสดงผลงาน 2-3 เมษายน 2559 ที่มหาวิทยาลัย มหิดล วิทยาเขต ศาลายา

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 080-227-7778 (คุณซากุระ)
 • 092-648-5551 (คุณอนัญญา)
 • facebook : www.facebook.com/BMEinnovation