กติกาการส่งผลงาน

ผู้ที่สนใจจะส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในงาน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล และ ส่งเอกสารได้ที่ คณะกรรมการชมรมประจำมหาวิทยาลัยของท่าน

กติกาการสมัคร
1. จับกลุ่มทีมละ 3 คน จำนวน 5 ทีม/สถาบันการศึกษา เพื่อส่งผลงานเข้าประกวด
2. แต่ละกลุ่มมีเวลาพรีเซนต์ผลงานกลุ่ม ละ 10นาที
3. สมาชิกในกลุ่มต้องได้พรีเซนต์ทุกคน
4. ผลงานนั้นต้องจัดทำเป็นไฟล์ PDF ลักษณะเป็น research paper และส่งให้คณะ กรรมการกลางของแต่ละสถาบันเป็นผู้ตัดสินเบื่องต้นว่า 5 ทีมที่จะได้รับเลือกมาพรีเซ้นต์มีทีมไหนบ้าง ทางคณะกรรมการกลางจะเป็นผู้อัพโหลดไฟล์ให้เอง
5. มีเวลาส่งผลงานได้ถึงวันที่ 15/ มกราคม/ 2558
6. ผลงานนั้นอาจจะเป็นโปรเจกต์ หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องก็ได้
7. ผู้เข้าประกวดผลงานกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 1 – 4 ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *